Κάτω από τη ∆ηµητσάνα, στο βαθύ φαράγγι του Λούσιου, κυλά αέναος και θορυβώδης ο ποταµός που σε αυτόν έλουσαν το ∆ία οι νύµφες όταν γεννήθηκε. Προτιµήστε να περπατήσετε στα µονοπάτια του φαραγγιού για να θαυµάσετε τη µοναδική άγρια οµορφιά του και να επισκεφθείτε τα µοναστήρια που είναι γαντζωµένα στους κάθετους βράχους, τη Μονή Φιλοσόφου και το Κρυφό Σχολειό , τη Μονή Τιµίου Προδρόµου, Το µοναστήρι της Παναγίας των Αιµυαλών…

Προτείνουµε να περιηγηθείτε µέρη που θα σας εντυπωσιάσουν. Ο Λούσιος στην αδιάκοπη, µέσα στις χιλιετίες παροχή ζωής, πορεία του, χαρίζει χρώµατα, πρόσχαρα ξαφνιάσµατα και ευδαιµονία των αισθήσεων. Στα ρέµατά του, µε την οργιαστική πολύµορφη βλάστηση, επιβιώνει αξιόλογη πανίδα.

Η πεζοπορία σ’ αυτή την πανέµορφη διαδροµή προσφέρει, εκτός της πλούσιας, ανόθευτης φύσης, και το θέαµα λαξευµένων πάνω στους βράχους µονών, εκκλησιών, ασκηταριών, ερηµητηρίων και γεφυριών. Το φαράγγι καταλήγει στην αρχαία Γόρτυνα, στο Ιερό του Ασκληπιού. ∆ίπλα στο ποτάµι, τα Αρχαία Λουτρά και η Μονή Καλαµίου µε τις µοναδικές τοιχογραφίες. Αναστυλωµένο πλέον το βυζαντινό µοναστήρι της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, ήταν προπύργιο Χριστιανισµού και Ελληνισµού  στα χρόνια της δουλείας.