Η ∆ηµητσάνα, περιστοιχίζεται από χωριά, σε όχι µεγάλες αποστάσεις, µε πρώτο τον παραδοσιακό οικισµό, γνωστός στο Πανελλήνιο ως τόπος εξορίας του µεγάλου µουσικοσυνθέτη – αγωνιστή της Ειρήνης, Μίκη Θεοδωράκη, τη Ζάτουνα. Εδώ, ο Μίκης, έγραψε το τρίτοµο βιβλίο του «τα βουνά της Αρκαδίας». Κάθε χρόνο διοργανώνονται στη Ζάτουνα, Φεστιβάλ Θεοδωράκη, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αµφιθεατρικά, πάνω απ’ το φαράγγι, δοµηµένη η Ζάτουνα µας δίνει µια άλλη όψη της ∆ηµητσάνας, εξαιρετική από κάθε άποψη κι αυτή. Στην πλατεία µε τα πλατάνια, το πέτρινο ∆ηµοτικό Σχολείο, και η εκκλησία Παναγίας της Ελοβίτισας.  Στη Ζάτουνα θα βρούµε την καταγωγή του εκπορθητή του Παλαµηδιού, Στάϊκου Σταϊκόπουλου.

Τρία χιλιόµετρα από ∆ηµητσάνα, στην καρδιά του Φαραγγιού του Λούσιου, είναι το Παλιοχώρι. Επισκεφθείτε τον Ι. Ναό των Αγίων Αποστόλων αναστυλωµένο το 1823, µε το µεγάλο πουρνάρι στον περίβολό του. Επίσης, τον ιστορικό πλάτανο.

Εννιά χλµ. από ∆ηµητσάνα, σε υψόµετρο 1200 µ., ο εκδροµέας συναντάει το µικρό παραδοσιακό οικισµό Βλόγγο «το µπαλκόνι της Πελοποννήσου». Από ‘δω έχουµε πανοραµική θέα του κάµπου της Μεγαλόπολης, των κορυφών του Ταΰγετου, του Λύκαιου όρους, της Μίνθης. Σε συνθήκες διαύγειας της ατµόσφαιρας, ατενίζεις την κοιλάδα του Αλφειού από τις πηγές ως τις εκβολές του, µε καθρέφτη το Ιόνιο πέλαγος και τη Ζάκυνθο.