Αρχίστε από τη Μονή Φιλοσόφου και το Κρυφό Σχολειό. Η Μονή Φιλοσόφου βρίσκεται στην περιοχή «Μονοπόρι» του Λούσιου,  νότια της ∆ηµητσάνας. Αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήµατα, την παλαιά µονή και τη νέα. Το «Κρυφό Σχολειό»  είναι η παλαιά µονή, χτισµένη στο κοίλωµα απόκρηµνου βράχου. Η ίδρυσή της υπολογίζεται γύρω στο 936 µε 967 από τον Ιωάννη Λαµπαρδόπουλο, µε καταγωγή από τη ∆ηµητσάνα, αρχιγραµµατέα του Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά.

Η Μονή Τιµίου Προδρόµου είναι ριζωµένη στη βάση πανύψηλου βράχου, 200 µ. πάνω από την κοίτη του Λούσιου. Άγριο, επιβλητικό τοπίο µε πλούσια βλάστηση.  Το πρώτο οµόλογο της Μονής Προδρόµου φέρει τη χρονολογία 1616.  Η Μονή γιορτάζει κατά την Αποτοµή της Κεφαλής του Τιµίου Προδρόµου στις 29 Αυγούστου· επίσης, του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως στις 17 Μάη.

Το µοναστήρι της Παναγίας των Αιµυαλών, αφιερωµένο στη γέννηση της Θεοτόκου, είναι σφηνωµένο µέσα στον ψηλό βράχο, ενώ η τετράγωνη οικοδοµή που σχηµατίζει ένα κεφαλαίο Τ, είναι γνωστή ως Πύργος της Μονής. Την ίδρυση τής Μονής -τέλη 16ου ή αρχές 17ου αιώνα- ανέλαβε ο Γρηγόριος Κοντογιάννης, ιεροµόναχος και πνευµατικός, και η αδελφή του Ευπραξία, µοναχή, µαζί µε τη συνοδεία τους. Η αγιογράφηση έγινε από τους γνωστούς ζωγράφους, ∆ηµήτριο και Γεώργιο Μόσχο από το Ναύπλιο, το 1608.